HomeBoeken & Films
Contact
Links

 

   

Limburg-Aut wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg

 

In Limburg zijn er te weinig mogelijkheden voor (jong)volwassenen met een autistisch spectrum stoornis en met een normale tot hoge intelligentie, of zij die daar een serieus vermoeden van hebben. Limburg-Aut wil de moeilijkheden die binnen deze groep leven bespreekbaar maken en waar mogelijk oplossingen bieden. Daarom willen wij graag in contact komen met andere (jong)volwassen autisten in de provincie Limburg.

 

Bijeenkomsten
Sinds 2005 organiseert Limburg-Aut verschillende vormen van lotgenotencontact waaronder gespreksgroepen, contactdagen, activiteiten of themabijeenkomsten. De thema's worden door de leden zelf aangedragen en bepaald.

 

Enkele voorbeelden van activiteiten die georganiseerd zijn:

 • samen naar de film

 • stadswandelingen onder leiding van een gids

 • bezoek aan een bierbrouwerij

 • stedentrips

 • herfstwandelingen

 • bezoek aan musea

 • samen koken

 • een GPS-wandeling in Zuid-Limburg

Enkele voorbeelden van themadagen die, onder leiding van een deskundige, zijn georganiseerd:

 • autisme na de diagnose

 • autisme en studie

 • autisme en seksualiteit

 • autisme en wonen


 

AUT Café in Roermond voor jongeren met autisme

In Roermond is AUT Café, een initiatief van de stichting UIT voor AUT. In dit café kunnen mensen vanaf 18 jaar met autisme en een normale of hogere begaafdheid elkaar ontmoeten, contacten leggen en ideeën uitwisselen over verschillende onderwerpen en interesses. In het café zijn twee vrijwilligers aanwezig en een gastheer/gastvrouw. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan een naamplaatje met het logo van de stichting. Alle informatie kunt u op de website van de stichting inden.

Het AUT café is elke dinsdagavond op de even weken open vanaf 20:30 uur tot 22:30 uur.

Waar is het AUT Café?
Café & Zo
Stationsplein 18
6041 GN Roermond

Speciaal voor Stichting UIT voor AUT heeft Café & Zo de 1e verdieping op de dinsdagavond voor het AUT Café gereserveerd, zodat deze alleen toegankelijk is voor mensen met autisme.

 

   

© Vereniging Limburg-Aut

Aangepast: 02 december 2011